Дарения

Можете да дарите на Американския център книги, техника, услуги, труд и парични средства. Приемането на дарения се осъществява съобразно „Вътрешни правила за получаване и разпореждане с дарения“ на Столична библиотека.

Искате да дарите книги? Попълнете Предложение за даряване на книги  ТУК.

Искате да сте доброволец? Попълнете Заявление за доброволна работа ТУК.

За всички останали видове дарения попълнете  Предложение за даряване ТУК.

Моля, имайте предвид следните правила и процедури за приемане на дарения от книги:

  1. Американският център приема книги, които съответстват на следните характеристики:
  • издадени в САЩ, на английски език, от американски автори;
  • издадени не по-рано от 2000 г.;
  • добро физическо състояние;
  • нямат знак за притежание от друга библиотека.
  1. Процедурата за даряване включва попълване на няколко задължителни документи и може да ви отнеме малко време.
  1. Даренията се доставят на място в Американския център от дарителя.
  1. Сертификат за дарителство се издава по желание на дарителя.
  1. Американският център не може да гарантира, че дадено дарение ще бъде част от колекцията завинаги.Библиотечните материали подлежат на отчисляване по редица причини.
  1. Американският център може да приеме непоискано дарение, но без да гарантира, че цялото дарение ще стане част от колекцията му. Нерегистрираните в библиотечния фонд книги може да бъдат предложени на други библиотеки или предоставени за безплатно раздаване.

Американският център благодари на всички минали, настоящи и бъдещи дарители!