Какво правим

Американският център в Столична библиотека предлага специално подбрани ресурси и организира събития, чрез които:

  • Осигурява точна, убедителна, актуална и подходяща за аудиторията информация за Съединените щати;
  • Подпомага изучаването на английски език;
  • Насърчава кандидатстването за обменни програми и висше образование в САЩ;
  • Насърчава връзките между хора с общи интереси, включително организации, работещи за отношенията между България и САЩ;
  • Подкрепя продължаващия ангажимент с възпитаници на програми за обмен на правителството на САЩ и Фулбрайт стипендианти;
  • Подкрепя образованието през целия живот, като осигурява безплатен достъп до образователни ресурси и обучения по дигитални и други;
  • Подкрепя работата на образователните институции, като предлага различен подход към обучението и възпитанието, извън училището и класната стая.