Нашата история

Американският център в Столична библиотека е създаден през 2007 г. като малък детски кът с името American Children’s Corner, който по-късно се разраства в модерно американско пространство за всички възрасти.  

Предистория

Столичната библиотека и Посолството на САЩ в София имат дългогодишно партньорство. Признателност за това трябва да отдадем на Директора (1992 – 2019) на Информационния ресурсен център на Посолството на САЩ в България Снежана Янева и Директора (1998 – 2008) на Библиотеката Георги Белчев, които работят всеотдайно за изграждането на добри взаимоотношения и взаимно полезно сътрудничество.

През 2001 г. в Столична библиотека се създава Американска читалня с дарени от Посолството на САЩ американски книги. Колекцията съдържа литература от всички области на знанието и привлича много читатели-специалисти.

През 2002 г. Столичната библиотека става един от първите участници в международната програма на Американската библиотечна асоциация Sister Libraries (Библиотеки-партньори). Библиотекари от осем български библиотеки, сред които е Диана Велкова от Американската читалня на Столична библиотека, пътуват в САЩ и установяват партньорски отношения с библиотеки от Колорадо и Айова.

През 2003 г. Столична библиотека се включва в мащабния българо-американския проект ABLE „Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество и развитие на обществени информационни услуги“, който смени модела на българските публични библиотеки като ги превърна в активни обществени информационни центрове, енергично протягащи ръка към обществото в опит да участват в решаването на неговите проблеми. Участник в обученията и обменните визити на български и американски библиотекари е Камелия Конева от Справочно-библиографския и информационен отдел, която  по-късно става библиотекар в Американския център.

Откриване на американски детски кът

На 12 юни 2007 г. първите дами на САЩ и България – Лора Буш и Зорка Първанова откриват в Столична библиотека първия на Балканите кът с американска детска литература.

Преди това, на няколко свои срещи, те обсъждат възможността българските деца да се докоснат до американското книжно богатство. Идеята намира подкрепа от Посолството на САЩ в София и от Столичната библиотека. Като участник в българо-американски проекти, Библиотеката вече има опита да създаде и развива пространство по модела на американските библиотеки.

 „Американският кът е част от обмена между нашите страни чрез американско-българската програма за обмен на библиотеки. Американските библиотеки в Колорадо, Мерилънд и Айова вече разполагат с колекции от книги за българската култура, история и кухня. Тези библиотеки организират „Дни на България“ и други събития, за да научат американците какъв е животът тук в България…“.

„…Тук, в Американския кът, децата на София  могат да открият книгите, които са любими на американските деца“.

                                 (Изказване на Лора Буш при откриването на Американския детски кът)

Колекцията на Американския детски кът  се състои от класическа и съвременна художествена детска и юношеска литература, образователна литература, енциклопедии, детски филми и списания. Мястото е оборудвано с компютри и предоставя безплатно ползване на Интернет.

Първите библиотекари в Американския кът са Диана Велкова и Камелия Конева. С много ентусиазъм и с подкрепата на Посолството на САЩ, още през първата година, те организират няколко програми, чрез които децата опознават американската култура като в същото време усвояват дигитални умения и практикуват английски език – театрална група, празнуване на Хелоуин, Деня на благодарността, Деня на Колумб, Коледа.

Американският детски кът  се помещава в неголяма стая на партера в централната сграда на Библиотеката, но се оказва привлекателно място не само за децата, но и за възрастните читатели на Столична библиотека, които искат да се докоснат до американската култура и да четат на английски език. Американското посолство и Столична библиотека  започват усилено да работят за осигуряване на по-голямо пространство.

Откриване на американския център

Няколко месеца след откриването на американския детски кът Областният управител на София Тодор Модев предоставя на Столична библиотека близо 250 кв.м. площ на пл. „Славейков“ №4а за създаване на Американски център. Превръщането на това помещение, бивш ресторант, в модерна библиотека става възможно благодарение на щедри дарения от фирми на Американската търговска камара в България, Библиотечната асоциация на щата Колорадо, Ротари клуб Modesto North, Калифорния, Приятели на библиотеката в окръг Stanislaus, Калифорния, лични дарения и щедрия 3-годишен грант от Фондация „Америка за България“ по проект „Американският център в Столична библиотека – място за всички“(2008 – 2010).

Новият Американски център отваря врати на 23 април 2008 г. като многофункционално и модерно пространство, технически оборудвано за да отговори на потребностите на съвременните потребители на Столична библиотека.

Колекцията от книги, списания, филми и други е обогатена, както чрез покупка на много нови заглавия, така и чрез сливането й с книгите от Американската читалня.

По-късно, в допълнение към книжната колекция, Центърът получава безплатен достъп до виртуалната библиотека eLibraryUSA с висококачествени пълнотекстови ресурси, включващи статии от академични периодични издания и книги, дисертации, дигитални версии на най-четените вестници и списания от цял свят, документални филми и видеоклипове.

Обширните и технически оборудвани пространства и създадените партньорства допринасят Американският център да предложи нови и разнообразни програми за всички възрасти, които продължават и до днес – програма за лятно четене, курсове по разговорен английски, програма за честване на американски празници и годишнини, литературни четения, изложби, семинари и други. Сред първите ни партньори са Българската асоциация по четене, Българското индианско общество „Орловият кръг“, Корпусът на мира в България и доброволните ни сътрудници – художниците Явор Байчев, Десислава Шушулева и Йоанна Мизхер; актрисата Десислава Христова; студентката Екатерина Вълкова и Брайън Стегър от Корпуса на мира.

През 2014 г. Посолството на САЩ насърчава библиотекарите от Американския център да последват примера на напреднали американски и европейски библиотеки като предложат програми и събития за насърчаване интереса към науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Закупени са популярните конструктори и инженерни игри на Thames&Kosmos, Goldie Blox, Q-Ba-Maze, роботи Finch и BeeBot за развитие на алгоритмично мислене, 3Doodler писалки, 3D скенер и 3D принтер за създаване на триизмерни модели. Така Американският център започва да интегрира STEM дейности в традиционните си програми и да предлага неформални обучения по роботика, програмиране и 3D технологии.

През 2014 г. Американският център става един от първите български участници в ежегодно провежданата Европейска седмица на програмирането, а през 2017 г. е избран, заедно с Американският център Пловдив, да представи България на ежегодната интерактивна изложба в Европейския парламент „Generation Code: Born at the Library“, която представя най-добрите иновативни дигитални практики от европейските обществени библиотеки.

През 2018 г. Американският център участва в друг STEM проект „Generation Code “, финансиран от Посолството на САЩ и изпълнен от Фондация “Глобални библиотеки – България “. В рамките на проекта библиотекарите преминаха обучения с ИТ специалисти, което допринесе занапред да предложат повече и по-качествени STEM програми.