Думите са на Susan Fisher Sterling, директор на Националния музей на жените в изкуството във Вашингтон (NMWA). Вече повече от 40 години музеят излага само женско изкуство и се бори за „по-справедливо общество“. 

Музеят е открит през 1981 г. от филантропа Wilhelmina Cole Holladay. По онова време само 2% от изкуството в големите американски галерии е създадено от жени. Днес, половината от всички художници, работещи в САЩ са жени, а тяхното творчество е 11% от изкуството в американските музеи и 14% от големите музейни изложби. NMWA се бори с тази несправедливост като предлага над 6000 произведения от около 1500 жени и включва изкуство от 16-ти век до днес.

ИЗТОЧНИК: Kirschner, N. This museum advances women artists. [Online: https://share.america.gov/museum-advances-women-artists/]

ПОВЕЧЕ ЗА МЕСЕЦА НА ЖЕНСКАТА ИСТОРИЯ В САЩ:

National Museum of Women in the Arts

Library of Congress

National Archives

Lillian’s Right to Vote – Read Aloud Picture Book