В допълнение на наличните в Американския център колекции от книги, периодика и филми, ние предлагаме на нашите потребители висококачествени, актуални и достоверни онлайн ресурси чрез виртуалната библиотека eLibraryUSA и указателя на убсайтове AboutUSA.

Търсите достъп до научни и академични списания? Попитайте библиотекар от Американския център ТУК.

Търсите надеждна онлайн информация за САЩ? Потърсете ТУК.

eLibraryUSA e виртуална библиотека на Международния информационен отдел на Държавния департамент на САЩ с висококачествени информационни ресурси и пълнотекстови бази данни. Съдържа различни видове издания – книги, периодични издания, енциклопедии, дисертации, аудио-видео. Широк обхват на теми – изкуство и култура, бизнес и предприемачество, гражданско общество и политика, наука и технологии, информация за САЩ. Ресурсите са подходящи за образователни и изследователски цели.

Достъпните чрез eLibraryUSA бази данни са:

Press Reader –  съдържа вестници от цял свят и американски списания; 

Flipster – съдържа последни броеве на популярни американски списания; 

Academic Search Premier EBSCO – съдържа статии от над 6 000 академични списания;

JSTOR –  съдържа статии от списания, електронни книги, доклади за изследвания и памфлети в областта на социалните науки, икономиката и историята; 

Pro Quest Dissertations & Theses Global – съдържанад 1,5 млн. дисертации и тезиси от над 700 университети; 

BookFlix – уебсайт с анимирани книги за начинаещи в четенето;

Kanopy – съдържа документални филми.

AboutUSA е анотиран указател на подбрани и препоръчани от библиотекарите на Американския център уебсайтове, които са оценени като висококачествени и достатъчно надеждни. Структуриран е в следните раздели:

Официална информация за САЩ;

Образование в САЩ;

История и култура на САЩ;

Електронни библиотеки;

Аудио книги;

Английски език;

Американски електронни медии.