В рамките на проект Be Aware of What You Share! на 9 и 10 април2024 г. Американският център София проведе обучение с преподавател Жюстин Томс от Нов български университет.

В обучението бяха включени следните теми: Дезинформация и видове подвеждащи новини; Значение на медийната грамотност и критичен анализ на медийно съдържание; Как печелят пари социалните мрежи и защо дезинформацията и пропагандата са широко разпространени там; Как работят алгоритмите в социалните мрежи; Как да разпознаваме и да реагираме на дезинформацията; Сигурност онлайн; Нетикет.

Участваха 11 библиотекари от читалищните библиотеки в с. Стамболово, с. Живково, с. Веринско, с. Черньово, с. Волуяк, с. Владо Тричков, с. Церовор с. Долни Богров, с. Нови хан, с. Желява и кв. Кремиковци.Предстоят и обучения за граждани.