Библиотека

Американският център притежава колекция от книги, списания и филми за всички възрасти, включително за най-малките. Притежателите на читателска карта за Столична библиотека могат да ползват материали на място и да заемат за ползване извън библиотеката съобразно правилата за обслужване на читатели в Столичната библиотека.

Търсите конкретно заглавие или тема? Потърсете ТУК.

Не откривате търсеното? Попитайте библиотекар от Американския център ТУК.

КНИГИ

Секция Художествена литература съдържа както забележителни и утвърдени във времето американски автори и творби, заслужили името Класика, така и произведения от съвременни автори, привлекли интереса на публиката. 

Отрасловата ни колекция е универсална по съдържание, с приоритет към американската култура и общество, правителство и политика, бизнес, природа и околна среда. Тук ще намерите страхотни издания на научния институт Smithsonian, National Geographic и Scholastic.

Книгите в раздел Английски език предоставят експертни насоки за изучаване и преподаване на английски език – речници, ръководства, материали за подготовка за изпитните тестове TOEFL, IELTS, SAT, GMAT, GRE, материали за самоподготовка, както и адаптирана и лесна за четене литература.

За тези, които се интересуват от обучение в САЩ, предлагаме колекция от книги с основна информация за прием на студенти и магистри, справочници за колежи и университети и ръководства с практически съвети за подготовка.

 

Детската колекция съдържа приказки, книги с повече илюстрации за начинаещи читатели, книги с повече текст за по-напреднали читатели, романи за тийнейджъри, комикси, научнопопулярни и образователни книги, които обясняват света и провокират детското въображение.

ПЕРИОДИКА

В Американския център се получават по абонамент около 30 популярни американски списания, включително детски. 

Можете да прегледате или да заемете за дома актуалните броеве на заглавия като: American History, American Literature, American Theatre, Archaeology, Art in America, Artforum, The Atlantic, Better Home, Discover, Entertainment, Entrepreneur, Forbes, Foreign Affairs, FP – Foreign Policy, Harper’s, National Geographic, The New Yorker, The New York Review of Books, Reader’s Digest, Rolling Stone, Scientific American, Smithsonian, Time Wired и детските National Geographic Kids, Jack and Jill и Ask.

В допълнение нашите читатели могат да ползват безплатен достъп до голям брой американски онлайн списания и вестници от цял свят в лесен за четене и прелистване формат чрез виртуалната библиотека eLibraryUSA

ФИЛМИ 

Американският център има малка колекция от филми на DVD, предназначена да подпомага програмите ни и съобразена с изискванията за запазване на авторските права. Филмите се предоставят за заемане от читатели. 

Онлайн ресурси 

В допълнение на наличните в Американския център колекции от книги, периодика и филми, ние предлагаме на нашите потребители висококачествени, актуални и достоверни онлайн ресурси чрез виртуалната библиотека eLibraryUSA и указателя на убсайтове AboutUSA.

Търсите достъп до научни и академични списания? Попитайте библиотекар от Американския център ТУК.

Търсите надеждна онлайн информация за САЩ? Потърсете ТУК.

eLibraryUSA e виртуална библиотека на Международния информационен отдел на Държавния департамент на САЩ с висококачествени информационни ресурси и пълнотекстови бази данни. Съдържа различни видове издания – книги, периодични издания, енциклопедии, дисертации, аудио-видео. Широк обхват на теми – изкуство и култура, бизнес и предприемачество, гражданско общество и политика, наука и технологии, информация за САЩ. Ресурсите са подходящи за образователни и изследователски цели.

Достъпните чрез eLibraryUSA бази данни са:

Press Reader –  съдържа вестници от цял свят и американски списания; 

Flipster – съдържа последни броеве на популярни американски списания; 

Academic Search Premier EBSCO – съдържа статии от над 6 000 академични списания;

JSTOR –  съдържа статии от списания, електронни книги, доклади за изследвания и памфлети в областта на социалните науки, икономиката и историята; 

Pro Quest Dissertations & Theses Global – съдържанад 1,5 млн. дисертации и тезиси от над 700 университети; 

BookFlix – уебсайт с анимирани книги за начинаещи в четенето;

Kanopy – съдържа документални филми.

AboutUSA е анотиран указател на подбрани и препоръчани от библиотекарите на Американския център уебсайтове, които са оценени като висококачествени и достатъчно надеждни. Структуриран е в следните раздели:

Официална информация за САЩ;

Образование в САЩ;

История и култура на САЩ;

Електронни библиотеки;

Аудио книги;

Английски език;

Американски електронни медии.

Образователни игри

Американският център поддържа постоянно обновяваща се колекция от образователни игри, пъзели, конструктори, роботизирани играчки и други, предназначени за учене на английски език и развиване на умения в областта на STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). На разположение на децата е компютър с 50 интерактивни образователни игри.

Игрите се ползват на място.

Запазете час за индивидуална/групова демонстрация/ползване ТУК .

На разположение на децата е компютър (Early Literacy Station) с 50 интерактивни образователни игри от различни области – от изкуство до математика и с достъп до детската енциклопедия BritanicaKids. 

Програмируеми роботи допринасят за усвояване на елементарните принципи на компютърното програмиране по един лесен и забавен начин. 

За запознаване с технологиите за триизмерно пресъздаване на обекти разполагаме с 3D принтер, 3D скенер и писалки 3Doodler.