Информационен ресурс за Европейския парламент и предстоящите избори на 9 юни 2024

Участниците в проекта „Depend on You“, финансиран от Посолството на САЩ в България и реализиран от ФГББ и петте американски центрове в регионалните библиотеки на София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, предлагат този ресурс за повишаване информираността на българските граждани. 

За да ползвате пълноценно ресурса, с активни линкове, е необходимо да го свалите на собствено устройство.

ИНФОРМИРАЙ СЕ И ГЛАСУВАЙ!

РЕСУРСЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПОВИШИ ИНФОРМИРАНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА: РАБОТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ИНСРУМЕНТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕСА НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА 9 ЮНИ 2024.

Кликни на темата, която те интересува!

 

ИНФОРМИРАЙ СЕ

Теми от дневния ред на Европейския парламент

Акценти от законодателния мандат на Европейския парламент

Институции и органи на Европейския съюз

База данни с проучвания и анализи, изготвени от изследователските служби на Европейския парламент

Търсене на членове на Европарламента по държава

Политическите групи в Европарламента

Документи, разисквания и решения на пленарните заседания

Проекти и програми, финансирани от Европейския съюз

 

УЧАСТВАЙ АКТИВНО

Задайте политическия дневен ред на Европа с граждански инициативи

Подайте петиция до Европейския парламент

Подайте жалба до европейския омбудсман

Споделете мнението си за европейското законодателство

Участвайте в дебатите на Фейсбук общността на Европейския парламент

Участвайте в дебатите на Туитър общността на Европейския парламент

 

ИЗПОЛЗВАЙ ГЛАСА СИ

Защо да гласувам

Европейски избори на 9 юни 2024

Информация от ЦИК

Получавайте и разпространявайте информация за европейските избори

Участвайте в предизборни събития близо до вас

 

ТОЗИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОДУКТ Е СЪЗДАДЕН ОТ ПРОЕКТ „DEPEND ON YOU“, РЕАЛИЗИРАН ОТФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ БЪЛГАРИЯИ АМЕРИКАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ В РЕГИОНАЛНИТЕБИБЛИОТЕКИ НА СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, БУРГАС И ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Be Aware of What You Share! 

В рамките на проект Be Aware of What You Share! на 9 и 10 април2024 г. Американският център София проведе обучение с преподавател Жюстин Томс от Нов български университет.

В обучението бяха включени следните теми: Дезинформация и видове подвеждащи новини; Значение на медийната грамотност и критичен анализ на медийно съдържание; Как печелят пари социалните мрежи и защо дезинформацията и пропагандата са широко разпространени там; Как работят алгоритмите в социалните мрежи; Как да разпознаваме и да реагираме на дезинформацията; Сигурност онлайн; Нетикет.

Участваха 11 библиотекари от читалищните библиотеки в с. Стамболово, с. Живково, с. Веринско, с. Черньово, с. Волуяк, с. Владо Тричков, с. Церовор с. Долни Богров, с. Нови хан, с. Желява и кв. Кремиковци.Предстоят и обучения за граждани.

Състезание по публична реч за ученици от 10 и 11 клас

Дата: 20.05.2024

Място: Американски център на Столична библиотека

Състезанието ще се проведе на 20 май 2024 /градско ниво/ и на 1 юни 2024 /национално ниво/. Включени са и две подготвителни обучения за участниците на 25 и 29 април. 

Повече информация и записване

Състезание по публична реч