Публична лекция „Сеизмична активност в Слънчевата система“

Дата: 14.05.2024

Час: 17:30

Място: Американски център

Проф. д-р Бойко Рангелове е следващият гост в научно-популярната лектория „Светът на физиката на живо“.

Лекторията се провежда всеки втори вторник на месеца в Американския център, в партньорство със списание „Светът на физиката“ – Съюз на физиците в България и катедра „Физика“ при МГУ „Св. Иван Рилски“.

Всеки, който се интересува от науката, представена на разбираем език, е очакван наш гост!